Narsisistik Kişilik Organizasyonu Psikolojisine Giriş

Narsisistik kişilik organizasyonu (N.K.O) olan bireyleri nasıl tanıyacağız? Pek çok bireyin oedipal korkulara, sadomazohistik uyaranlara veya psikolojik dengeyi bozacak tehlike durumlarına karşı narsisistik savunmaları vardır. Bu bireyler de aynı zamanda N.K.O’da olabilir. Benim burada üzerinde durmak istediğim psikanalitik terapide belli bir klinik görünümde ortaya çıkan özel içrel, psikolojik yapıdır. Bu yapıya ilişkin kesin tanı ancak tedavi sırasında şekillenir, transferans konturtransferans eksenin de renklenir. Herkesin dünyada kendisinin tek olduğuna inandığı bir arkadaşı vardır. Onun kendisini süper olarak tanımlamasında pek çok kriter söz konusudur. Bu tür bireyler herkesten çok fazla özveri istedikleri halde diğer insanları sevme ve anlama yönünden bir çaba götermezler. Buna örnek olarak bir kere analize gelen bir erkek verilebilir. Kendisini dünyadaki en büyük sevgili olarak tanımlıyordu. Hiç bir zaman tek bir kadın ona yetmiyordu. Genellikle yaşamında hep üç kadın vardı fakat üçünü hiç bir zaman bir araya getirmiyordu. iphone cover Bir kız arkadaşını alıp sinemaya götürüyor onu arada bırakıp ikinci bir kızla alışveriş merkezinde buluşuyor, ona uygun bir mazeret söyleyip üçüncü kızın apartmanına gidiyor onunla orada sevişip, sinemada bıraktığı kıza dönerken ikinci sevgilisine yoldan telefon ediyor ve bir müddet birlikte olamayacaklarını söylüyordu. Ben enerjik, genç Lothario, bir kez bir trafik kazası geçirmiş ve acil servise götürülmüştü. Grandiose şelfi tecrübesiz bir asistanm eline düşmüş ve asistan hiç bir şeyi olmadığnı ve taburcu edileceğini, söylemişti. O gece kız arkadaşı ile seviştikten sonra, hastalanmış tekrar acil servise getirildiğinde dalak yırtılması olduğu saptanmış ve acil ameliyat kararı verilmişti. Fakat hasta, doktor herhangi bir iz kalmayacağına dair garanti vermeden ameliyat izni vermemişti. Hasta bedeninin güzelliği ile o kadar ilgiliydi ki bu durumda izin vermezse ölebileceğini düşünemiyordu. Yukarıda anlatılan türde kişilerde grandiositenin yanında yetersizlik duygulan vardır. Bu tür hastalarda yetersizlik duyguları inkar edilir. İnkar burada belirli davranış örüntüleri ile birlikte görülür. Yukarıda tanımladığım dünyanın en büyük âşığı buzdolabını “yağmurlu bir gün” için hep dolu tutuyordu. Yiyecekleri en ufak bir biçimde azaldığında yoğun kaygı duyuyor ve hemen alışverişe gidiyordu. N.K.O olan kişiler kendi grandiositelerini ancak kendileri için süper olan bir kişi bulup onu izleyerek yaşatırlar. Bu kişiler günlük yaşamlarında psikotik değillerdir. Kendilerine göre yapılaşmış bir özdeşimleri vardır fakat diğerleri tarafından görülen grandiosedir. Duyguları sınırlıdır. Diğer insanları sadece kendilerine tapan kişiler olarak görür, onların kendilerine özgü bir yaşamları olabileceğini düşünemezler. Bu nedenle onlara değer vermez, üzülmezler. Yaşadıkları en önemli duygu kendi bulundukları ortamda birinin “birinci” olmasına ilişkin duyulan kıskançlıktır. Ben kıskançlık duygusunu kronik olarak görüyorum, fakat abartılmış durumlarda akut olabilir. Narsisistik kişi bir düğmeye basarak bu duygusundan kurtulabilir. Süper olma kendisi için devam eden en önemli özelliktir. Cam Balon Fantazisi Ben kendi N.K.O olan hastalarımda tipik bir fantazi gördüm. Kendilerini pek güzel, içinde sadece kendilerinin yaşadığı cama benzer bir yerde hayal ediyorlardı. Bu fantazilerin pek çok türü vardır. Fakat genelde “Cam Balon Fantezisi” olarak adlandırılır. Modeli, bu fantezilerin “Koza Fantezisi” olduğunu ve bu hastalarda psikanalitik tedavinin ilk döneminin “koza dönemi” olduğunu ifade etmektedir. Ona göre bu hastalar çocukluk dönemlerinde iyi bir ortamda, yeterince anne sevgisi almadan erken büyümek zorunda kalmışlardır. Ben de bu görüşe katılıyorum. Benim kozaya ilişkin bir bilgim yok, ben cam veya plastik balonu daha kullanışlı görüyorum. Cam veya plastikte geçirgenlik olduğu için dış dünyayı değerlendirmek daha kolaydır ve birey kendi omnipotentliğini daha iyi doyurur. Bu durumun bireylerin günlük yaşamlarındaki durum ile benzerliğine inanıyorum. cover iphone custodia Benim pek çok hastam bunu tanımlamıştır/ Bu omnipotent fantezilerin sürekli görülmesi tanıda önemli bir kriterdir. Bazı hastalarda fanteziler o kadar çok tekrarlanır ki artık kendileri bile bunu adlandırır. Psikoterapi seansları için supervizyon verdiğim bir hasta her gece “Robinson Cruose” fantezisi yaşamadan uyumuyordu. Kendisini bir adada hayal ediyor, balık avlıyor, ev yapıyordu… vs. Bu fantezide ilginç olan başka bir canlıya ihtiyaç duymaması idi. Ayırıcı Tanı: N.K.O. tanısı yenidir. Bu grupta şizoid kişiler olabildiği gibi oedipal ve/veya sadomazohistik dürtülere karşı olan grandiose durumların çeşitli göstergeleri de olabilir. Düşük düzeyde N.K.O. olan, grandiositenin yanısıra boşluk duygusu yaşayan kişilerde depresif kişilik tanısı konabilir. N.K.O. olan bireyleri, obsesif ve oedipal temelli dürtülere karşı narsisistik savunmaları kullanan bireylerle karıştırmak mümkündür. Ayırıcı tanıda obsesif kişilerin katı değer yargılarının olması önemli bir kriterdir. Narsisistik kişinin değer yargıları değişkendir. N.K.O. olan bireyin temel amacı “ben olmak” olduğu için değer sistemleri değişime açıktır. Obsesif kişiler kendilerini sosyal, politik veya diğer konularda daha aktif hissedirler, diğer bireyleri duygusal açıdan anlamaya çalışırlar. N.K.O olan bireylerde ise duygusallık daha yüzeyseldir ve geçicidir. Gerçek ayırıcı tanı, psikanalitik tedavide transferanslar ortaya çıktığında anlaşılır. Obsesif kişilerde tedavide narsisistik savunmalar bir kez yorumlandıktan sonra bir daha görülmez fakat N.K.O. olan birey bu tür yorumlardan sonra bile grandiositesinden vazgeçmez. Aile Geçmişi N.K.O olan hastalar çocukluklarında soğuk, uzak bir anne tarafından duygusal açıdan doyurulmamışlardır. Fakat aynı durumda olan ve borderline kişilik organizyonu veya şizofreni geliştiren kişilerden faklı olarak N.K.O olan bireylerde bu durum daha az travmatize edicidir. N.K.O. olan bireyler yaşamlarının birinci yılının sonunda veya ikinci yılın başlangıcında bu soğuk anneye karşı narsisistik organizasyonun çekirdeğini geliştirmeye başlarlar. Bu altta yatan ve belli bir yıkımı olan self-reprezentasyonları dengelemek için patolojik bir manevradır. Ben bu sonuca N.K.O olan ve tedavisini yaptığım beş hastadan ve supervizyonunu yaptığım pek çok hastadan elde ettiğim bilgilerle vardım. custodia samsung Bu bulgular Otto Kernberg’in çalışmalarında da vardır. N.K.O. olan hastalar annelerinin abartılmış ilgisizliklerine karşı böyle bir savunma geliştirmişlerdir. samsung custodia outlet Grandiose şelfin patolojik gelişimi Kohut’un formulasyonunda da vardır. Bu konuya daha sonra değineceğim. Bir kadın hastamın annesi oldukça soğuk ve duygusal açıdan çocuklarına sevgi göstermeyen bir kişi idi. Hastam kendisini ailesinin en güzel çocuğu olarak görmüştü ve ailenin ismini devam ettirecek tek kişinin kendisi olduğunu ifade ediyordu. N.K.O olan bir politikacı veya herhangi bir lider (ör. bir akademik bölümün başı veya bir firmanın yöneticisi) kendisi ile birlikte çalışan kişileri aşağı bulduğu için onlarla ilişki kurmaz ve onların eleştirilerini duymazdan gelir. N.K.O olan birey kendinden daha üstün birini gördüğünde kıskançlık duygusundan kendini kurtaramaz, fakat bir düğmeye basarak kendinin en büyük olduğuna kendini inandırır. cover iphone 8 plus custodia Yine de kıskançlık duygularını yenemezse boşluk duygusu ortaya çıkar. Bu dönemde kendi grandiositesini doyuracak birini bulur ve kendini korur. N.K.O olan bireye günlük yaşamı içinde baktığımızda grandiose şelfini kendisi ile birlikte tuttuğunu, sürekli diğerlerini etkilemek için çalıştığını fakat ilişkinin oldukça yüzeysel olduğunu görebiliriz. Bu da cam balon fantezisinden kaynaklanır. N.K.O olan birey kendi çevresinde hep onu görecek, onun en büyük olduğunu söyleyecek kişiler arar ve bulur. N.K.O olan birey, yüksek düzeyde ise ve grandiose şelfinde düzenlilik ve durağanlık sağlamış ise lider olabilir. Burada iki tür liderden söz edebiliriz: Yapıcı narsisistik lider ve yıkıcı lider. Buna örnek olarak bir üniversitenin narsistik akademi başkanı verilebilir. Başkan, kendisine bağlı olan kişiler ondan daha alt düzeyde olduklarında oldukça yapıcı oluyor, onları yayın yapma konusunda teşvik ediyordu. Fakat herhangi bir kişinin kendisinden üstün olduğunu hissederse yıkıcı bir hale geliyor zamanının büyük bir kısmını onların açıklarını arayarak geçiriyordu. Yapıcı liderler, çalışan grup için en yararlı olan kişilerdir. Metapsikolojik Yaklaşım N.K.O metapsikolojik açıdan yaklaşımda kuramlardan sadece ikisi üzerinde durmak istiyorum.Bunlardan bir tanesi Kernberg’in, diğeri ise Kohut’un kuramıdır. Kernberg’e göre N.K.O’nun şekillenmesinde kıskançlık ve oral sadistik öfke temel göstergelerdir. Savunma borderline kişilik organizasyonunda ilkel savunma mekanizmaları kullanılmaktadır. Ör. bölünme, inkar, yansıtmalı özdeşim, patolojik idealleştirme ve omnipotens. İkisi arasındaki fark bunların hangi düzeylerde görüldüğüdür. Borderline kişilik organizasyonu ve N.K.O arasındaki en önemli fark borderline kişilik organizasyonunda self reprezentasyonları ve buna bağlı olarak obje reprezentasyonlarınm oluşmaması ve self ve obje reprezentasyonlarmm ya “en iyi” ya da tümden “kötü” olarak adlandırılmasıdır. N.K.O ise self reprezentasyonları gelişmiştir. Fakat bu gelişim patolojiktir. Kernberg Kohut’un “grandiose self’ terimini N.K.O. da oluşan patolojik şelfi tanımlamak için kulllanmaktadır. Kernberg’e göre grandiose self üç aşamada oluşmaktadır: Bunlar gerçek self, ideal self ve ideal objedir. Gerçek self çocuğun erken deneyimlerinden kazandığı ona özgü özelliklerdir. İdeal self ise güçlü olmanın, güzel olmanın self imajıdır. Çocuğun oral dönemde engellenmesini, kıskançlığını ve öfkesini örtmek için geliştirilmiştir. İdeal obje ise anne tarafından yaratılan sınırlılığının fantezileştirilmiş görüntüleridir. N.K.O’da gerçek şelfin kabul edilmeyen yönleri dış objelerin değerini azaltır, birey oluşmuş self sistemi (patolojik) ile iyi bir ego işlevi gösterir fakat bu arada ilkel savunmalar da vardır. Kohut’un gandiose self anlayışı farklıdır. Kohut’a göre narsistik gelişme otoerotisizmden obje sevgisine kadar uzanmaktadır. Kohut bir grup narsistik kişilik bozukluğu olan hastayı tanımlarken bu kişilerde gelişimin ikinci döneminde bir bozukluk olduğunu bu nedenle bu bireylerin infantil narsisizmden çıkamadıklarını ifade etmektedir. Kernberg’in formulasyonunda agresyon temeldir. Kohut, agresyona değinmemekte sadece narsistik öfke üzerinde durmaktadır. Kohut öfkeyi, engellemeden doğan öfke olarak kullanmaktadır. Ben burada çok karmaşık kuramlar hakkında oldukça kısa bir özet vermeye çalışıyorum Kohut’a göre narsistik ve obje yatırımları birlikte başlamakta fakat birbirinden bağımsız olarak gelişmektedir. Kernberg, farklı bir yaklaşımla Mahler’in, Jacabson’un benim ve diğerlerinin görüşlerine katılmakta, self ve obje reprezentasyonlarmm primer, ayrışmamış olduğunu ifade etmektedir. Kernberg’e göre normal ve patolojik narsisizmin gelişiminde self ve obje reprezentasyonlarmm dış objelerin libido ve agresyonunu içine alan içrel çatışmaların payı vardır. Burada Kohut ve Kernberg’in aynı türden hastalardan mı söz ettiklerini veya birbirinden farklı hasta gruplarını inceledikten sonra mı kuramlarının ortaya attıkları düşünülebilir. N.K.O olan hastalar yüzeyde aynı gibi görünselerde iki ayrı gruba ayrılabilirler. Birinci grupta gelişimsel duraklama, ‘ ikinci grupta ise obje-içsel dürtülere ilişkin savunmalar vardır. Narsisizm ego açısından da ele alınabilir. custodia samsung s7 edge Üç ayrı düzeyde değerlendirme yapılabilir: Kendini sevme, omnipotens ve kendine saygının gelişmesi. Kohut’un yaptığı formulasyon ilk ikisi ile Kernberg’in formulasyonu ise sonuncusu ile ilgilidir. Böylece narsistik patolojinin çeşitli formlarını anlıyabiliriz. Ben iki grup arasında bağlantılar bulmaya çalıştım. Birbirinden farklı iki kuram oluştuktan sonra, ikisi arasında benzerlikler bulmak oldukça zordur. Zaten ikisine de tedavi sürecinde ihtiyacımız var. Burada Kohut’un bir uyarısı üzerinde durmak istiyorum. “Yeni düşüncelere şüphe ile yaklaşılmadıkça tehlikelidir.” Çoğu analistler, buna ben de dahilim, yeni fikirler konusunda aşırı dikkatliyiz. Kohut’un fikirlerinin Kernberg’in fikirlerine karşı olduğu konusunda söylemek istediğim herhangi bir şey yok. Ben kendi analitik çalışmamda grandiose şelfin patolojik bir gelişim olduğu fikri ile çalışmaktan memnunum. ÖZET Bu makalede son dönemlerde N.K.O’nunda tanı koymaya yönelik fenomenolojik ve metapsikolojik yönler ele alınmıştır. custodia samsung outlet Bu tür organizasyonu olan hastalarda yaklaşımda teknik özellikler dikkate alınmamıştır.